• Gestiunea deseurilor:
  • instruire angajati;
  • proceduri pentru colectarea selectiva a deseurilor;
  • evidenta gestiunii deseurilor;
  • raportari, situatii;
  • managementul deseurilor de ambalaje;
  • eliminarea uleiurilor uzate;
  • verificarea contractelor privind eliminarea deseurilor;
 • Informarea autoritatilor de mediu;
 • Raportari: uleiuri uzate, emisii, deseuri periculoase;
 • Actualizarea „Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale”;
 • Fondul de mediu – calcularea taxelor aferente fondului de mediu;
 • Completarea formularelor privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
 • Verificarea conformarii cu legislaţia de mediu;
 • Asistarea clientului in fata autoritatilor de mediu si ducerea la indeplinire a masurilor rezultate in urma controlului;
 • Realizare Plan reducere al generarii deseurilor conform Legii 211/2011;
 • Realizare Plan de gestionare Deseuri.