Cursuri personalizate

  • Obligatiile Fondului de Mediu – OFM » detalii
  • Responsabil gestionare deşeuri – RGD » detalii
  • Colectarea Selectiva a Deseurilor – CSD» detalii
  • Prevenirea Poluarilor Accidentale – PPA » detalii

Cursuri autorizate ANC si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Doar la noi, puteti urma acest curs sustinut de catre formatori care va vor impartasi din vasta lor experienta profesionala!

Conform prevederilor aliniatului (3) al Art 22 din Legea 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor „Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane iar aliniatul ( 4) prevede ca Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.”

Articolul 49

(1) Producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, aşa cum sunt definiţi în anexa nr. 1, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligaţi să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

  • Responsabil de Mediu – RM » detalii

La toate programele de formare autorizate ANC si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se ofera reduceri de tarife:

  • 50 lei pentru fiecare din cele trei persoane inscrise impreuna
  • 50 lei pentru cei care au participat la cel putin un curs organizat de SC DDI Consulting.

Sunt incluse in pret:

  • coffe break (cafea filtru, ceai, fursecuri asortate, apa) ;
  • suportul de curs si materiale necesare ;
  • obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de catre Ministerul Muncii si Educatiei.