Aviz de mediu

Aviz de mediu pentru planuri si programe – Act tehnico-juridic care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii. Este necesar la : planuri si programe ( PUZ, PUG), inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, precum si modificarile acestora.

Procedura de emitere se bazeaza pe H.G. nr. 1076 / 08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Acord de mediu

Acord de mediu – decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul.

Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

Acord integrat de mediu – act tehnico-juridic care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati in conformitate cu normele legale inca in etapa de proiectare.

Procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010- privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Autorizatie de mediu

Autorizatia de mediu – actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente.

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Categoriile de activitati cu impact semnificativ asupra mediului pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de mediu sunt prevazute in anexa nr.1 din Ordinul MMGA 1798 din 19 ianuarie 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

 

Inregistrarea producatorilor de EEE;

Autorizatia de Gospodarire a Apelor;

Studii de mediu: Raport de Mediu, Evaluarea Impactului asupra Mediului;

Sistem de management integrat: Calitate – Mediu – Securitate.