Durata prezentare: 2 ore

Grup tinta: Personalul tehnic sau administrativ angajat in cadrul oricarei societati comerciale care prezinta risc de poluare accidentala.

Obiective:

 • Reducerea riscului de poluare accidentala;
 • Imbunatatirea actiunilor persoanelor desemnate in cazul poluarilor accidentale individualizate pe societatea sau autoritatea publica solicitanta.

Tematica individualizata:

 • Tipuri de poluari accidentale;
 • Modul de actionare si solicitare a sprijinului in caz de poluare accidentala;
 • Componenta colectivului constituit si a echipelor pentru combaterea poluarilor accidentale;
 • Lista punctelor critice, Fisele poluantilor;
 • Programul anual de instruire si responsabilitatile echipei de interventie;
 • Lista unitatilor care asigura sprijin in caz de poluari accidentale;
 • Discutii legate de posibilele poluari accidentale din cadrul organizatiei

Se ofera:

 • Prezentarea cazului de poluare accidentala individualizata pe activitatea beneficiarului;
 • Dovada instruirii personalului – lucru pe care garda de mediu il verifica /amendeaza
 • Gratuitate colaboratorilor in consultanta lunara !

Investitie: La cerere se va comunica oferta de pret personalizata.