Specializare pentru: Personalul tehnic sau administrativ angajat in cadrul oricarei societati comerciale cu responsabilitati de mediu.

Durata: 40 ore din care 18 teorie si 22 practica.

Pregatire minima: studii medii

Obiective:

 • Instruirea personalului cu privire la legislatia de mediu;
 • Evaluarea problemelor de mediu ale organizatiei;
 • Importanta Sistemului de Management de Mediu;

Tematica:

 • Responsabilitatile si atributiile responsabilului de mediu;
 • Identificarea problemelor de mediu ale organizatiei;
 • Instruirea personalului cu privire la modificarile legislative;
 • Evaluarea impactului asupra mediului rezultat din activitatile organizatiei;
 • Discutii pe marginea SR EN ISO 14001: evaluarea conformitatii activitatii organizatiei cu reglementarile de mediu generale si specifice, stabilirea obiectivelor de mediu si a procedurilor SMM, evaluarea implementarii SMM si a rezultatelor acesteia, importanta SMM in raport cu institutiile si organele de control de specialitate, legatura SMM cu alte sisteme de management, inspectia de mediu instrument de formare, control si implementare a legislatiei si tehnicilor de protectie a mediului, actualizarea cerintelor specifice SMM in functie de noile acte normative obligatorii ale Uniunii Europene, Directive privind deseurile.

Se acordă:

 • Certificatul de absolvire in urma evaluarii;
 • Modul de intocmire a unei baze de date necesare raportarilor catre autoritatile de mediu;
 • Se asigura suportul de curs;

Sunt incluse:

 • Suport de curs, materiale pedagogice (slide-uri, proiectie film)
 • Pauze cafea (apa, cafea, suc, produse patiserie)
 • Diploma recunoscuta national, acreditata de Ministerul Muncii si Educatiei
 • Taxele de evaluare si certificare ANC si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Mijloace de evaluare: test, evaluare pe parcurs, lucrare finala.