Se organizeaza lunar la formarea unei grupe minime de 5 cursanti!

Atenţie! nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. (3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Durata prezentare: 8 ore

Societati: Personalul tehnic sau administrativ angajat in cadrul oricarei societati comerciale care produce deseuri.

Obiective:

 • Cunoasterea tipurilor de deseuri rezultate din activitate si importanta reducerii acestora;
 • Indeplinirea obligatiilor generatorilor de deseuri;
 • Prevenirea si reducerea poluarii prin colectarea selectiva a deseurilor;

Tematica individualizata:

 • Monitorizarea si raportarile pe tipuri de deseuri;
 • Legea 211/2011 privind gestionarea deseurilor;
 • Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;
 • Hotararea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor;
 • Hotararea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
 • Gestionarea: uleiurilor uzate, a bateriilor si acumulatorilor uzati, deseurilor de echipamente electrice si electronice.

Se oferă:

 • Dovada instruirii personalului: diploma, suport de curs, coffee-break
 • Gratuitate colaboratorilor in consultanta lunara!